Příběh jménem Libella

Jsme nová česká značka precizně zpracovaných kompenzačních pomůcek. Postrádali jsme na trhu výrobce, který by se systematicky věnoval individualizaci produktů pro vozíčkáře a kladl zároveň důraz na kvalitu a design.

Proto vznikla Libella. Rovno-váha. Na vozíku i mimo něj. V práci i osobním životě. My ji našli v návrhu a výrobě produktů, které pomáhají a naplňují přitom potřeby každého z vás. Vážíme si důvěry, kterou nám poskytujete. Děláme maximum pro to, abychom vaše očekávání naplnili.

Libella Design

Individualita

produkty nastavujeme na míru konkrétnímu uživateli

Libella Design

Rovnováha

zlepšením zdravotního stavu přinášíme i psychickou pohodu

Libella Design

Originalita

hledáme nová řešení, která na stávajícím trhu nejsou dostupná

Libella Design

Technologie

využíváme nejnovější technologie tak, aby byly pro uživatele přínosem

Věra Vystrčilová

Věra Vystrčilová

designérka a spoluzakladatelka firmy

„Na počátku našeho společného příběhu stála moje diplomová práce s návrhem ortopedického vozíku Seiza. Ten zaujal Zdeňku Faltýnkovou, odbornici na zdravé sezení na vozíku. Začaly jsme spolupracovat a postupně vzniklo několik námětů na zdravotní a kompenzační pomůcky. Protože se obě dlouhodobě zabýváme tématem sedu na vozíku a stávající řešení na trhu nepovažujeme za ideální, vznikla na Zdenčin popud myšlenka vytvořit antidekubitní sedák jako stavebnici. Na téma jsem se zaměřila v rámci disertační práce, a tak jsme díky studentskému grantu na FUD UJEP se Zdeňkou absolvovaly důkladný, téměř dvouletý výzkum a vývoj. Ve spolupráci se specialisty a vozíčkáři jsme si ověřily, že jdeme správnou cestou. Ve vlastním studiu Zdravý design jsem více než pět let navrhovala zdravotní techniku pro české i zahraniční výrobce a postupně jsem cítila potřebu vlastního vývoje zdravotních pomůcek. Když šťastnou náhodou navštívil moji prezentaci na Designbloku pan Čestmír Vančura, pochopila jsem díky němu, že se nabízí skvělá příležitost ke spolupráci a založení vlastní společnosti, kde mohu kvalitu produktu ohlídat od A až do Z.“
Produktová designérka se specializací na zdravotní a kompenzační pomůcky, které naplňují individuální potřeby uživatelů a přispívají k jejich plnohodnotnému životu. Absolventka FUD Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní dokončuje doktorandské studium. Držitelka Národní ceny za studentský design 2013 – Excelentní design a ocenění South Estonia product of the year 2020. Zakladatelka studia Zdravý design, kde od roku 2015 s týmem navrhuje produkty pro české i zahraniční výrobce zdravotní techniky a vyvíjí zdravotní pomůcky. V roce 2020 založila společně s investorem Čestmírem Vančurou společnost Libella design s.r.o. pro výrobu a prodej kompenzačních pomůcek značky Libella. Za svůj první produkt uvedený na trh — antidekubitní sedák Libella Seat Varia — obdržela mezinárodní ocenění Red Dot Award: Product Design 2022 a cenu Cerated in Zlin 2023. Za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti společenské, humanitní a umělecké obdržela Cenu Rektora UJEP 2022.

+420 724 138 907

Čestmír Vančura

Čestmír Vančura

spoluzakladatel firmy

„Věra přemýšlí o věcech způsobem, který je mi blízký. Má ambici navrhovat produkty, které nejen dobře vypadají, ale i dobře fungují, a to mě zaujalo. Naším společným cílem je postupně uvést na trh několik zdravotních pomůcek, které mohou klientům zmírnit obtíže a zvýšit kvalitu jejich života. Držte nám palce.“
Podnikatel, spoluzakladatel a spolumajitel společností Libella design s.r.o. a Kovárna VIVA a.s., VIVA CV, prezident Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín Film Festival, držitel titulu EY Podnikatel roku 2018 Zlínského kraje, milovník umění, dobrého designu a architektury.

Naši ergoterapeuti

Zdeňka Faltýnková

Zdeňka Faltýnková

ergoterapeutka, fyzioterapeutka, specialistka na zdravé sezení na vozíku v asociaci CZEPA

„Se stávajícími sedáky, dostupnými na českém trhu, nemohu většinou na 100 % uspokojit subjektivní požadavky širokého spektra mých klientů a současně objektivně korigovat pozici sedu tak, aby byla optimální. Proto jsem ráda, že jsme s Věrkou věnovaly dlouhý čas výzkumu a vývoji sedáku, abychom vyřešily velmi specifické potřeby i zdravotní problémy našich klientů.“
Zdeňka má více než čtyřicet let praxe v oboru ergoterapie a fyzioterapie. Je zakládající členkou Svazu paraplegiků (nyní CZEPA), zakladatelkou rehabilitačního programu v Centru Paraple, členkou výborů Unie fyzioterapeutů ČR a České společnosti pro míšní léze. Externě se věnuje výuce studentů fyzioterapie a ergoterapie. Je autorkou publikací pro odbornou i laickou veřejnost a více než 20 scénářů s edukační tématikou pro osoby na vozíku a jejich okolí. Za celoživotní aktivity ve prospěch osob na vozíku a odbornou práci na poli fyzioterapie a ergoterapie obdržela Výroční cenu ministra zdravotnictví, cenu Křišťálový kamínek a Cenu za mimořádný přínos oboru ergoterapie v rámci evropského regionu.
Veronika Liďáková

Veronika Liďáková

ergoterapeutka, do srpna 2021 vedoucí úseku ergoterapie na spinální jednotce FN Motol

Veronika má více než dvacet let praxe v oboru ergoterapie. Zkušenosti získávala jako ergoterapeutka Centra Paraple a následně jako vedoucí spinální ergoterapeutka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol. Výjimečně působí i jako soukromá terénní ergoterapeutka. Je členkou České asociace ergoterapeutů, Odborné společnosti terapie ruky a Klinické zájmové skupiny v rámci rehabilitace osob s míšní lézí v sekci ergoterapeutů. Působila i v rámci teoretické i praktické výuky studentů 1. a 2. LF UK a zaměstnanců FN Motol. Věnovala se výzkumům postavení horních končetin tetraplegiků s dopadem na funkční potenciál v rámci běžných denních činností a využití i vývoji běžných technologií osobami na vozíku pro ovládání okolního prostředí.

+420 606 607 102

Barbora Rusínová

Barbora Rusínová

ergoterapeutka, vedoucí úseku ergoterapie Centra Paraple

Bára se v bakalářské práci zabývala tématem výběru vhodného vozíku pro tetraplegiky a správnou posturou sedu. Hluboký zájem o tuto problematiku ji dovedl k ergoterapii v Centru Paraple, kde nejprve vypomáhala brigádně a postupně se vypracovala na vedoucí celého úseku, kde působí už druhým rokem. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala STEPS - certifikovaný kurz Principy správného sezení a mobility ve vozíku. Je členkou České lékařské společnosti, České společnosti pro míšní léze a České asociace ergoterapeutů.