Osmá multioborová konference České asociace paraplegiků

16. 11. 2021

Děkujeme za pozvání České asociaci paraplegiků - CZEPA z. s. na 8. multioborovou odbornou konferenci. Společně s Libella Seat Varia jsme se ocitli v té nejlepší společnosti! Představili jsme výhody a přínosy sedáku, zodpověděli spousty vašich dotazů a pro samý shon jsme ani nestihli všechny přednášky.

Váš zájem, zvídavost a možnost setkat se s vámi osobně nám to všechno vynahradil.
Za poskytnuté fotografie děkujeme CZEPA a jejich skvělému fotografovi!

Libella team

Libella team

Související články