Korekce patologií pánve

Odborný kurz má za úkol předat teoretické i praktické znalosti a zkušenosti zdravotním pracovníkům pro účel samostatného zaměření sedu na vozíku prostřednictvím antidekubitního sedáku Libella Seat Varia klientům ve Vaší organizaci

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro personál zdravotního zařízení se zdravotnickým rehabilitačním vzděláním — ergoterapeuti, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci —, kteří mají praxi min. 1 rok s vozíčkáři a pomůckami pro ně*, absolvovali Libella seminář: Principy zdravého sezení na vozíku a mají k dispozici využití přístoje Pressure Mappingu na vlastním pracovišti**.

Doporučujeme proškolení alespoň dvou pracovníků z jednoho zdravotního zařízení z důvodu vzájemné zastupitelnosti.


*Školení je vysoce odborné, proto je podmínkou doklad o požadované praxi.

**Libella design s.r.o. nabízí možnost zakoupení přístroje Forsite SS XSENSOR jako výhradní distributor této společnosti pro ČR a SR.

Co můžu od kurzu očekávat?

Po absolvování školení bude pracovník schopen samostatného zaměření sedu klienta na vozíku pomocí sedacího systému Libella Seat Varia, včetně zvládnutí odborné zdravotní i obchodní komunikace a práce s obchodním modelem firmy Libella design (postup zpracování objednávek, nutné administrativní záležitosti související s objednávkou výsledného produktu). V rámci školení obdrží proškolený pracovník Libella Box se třemi velikostmi sedacího systému a komplexním setem dílů. Po dobu půl roku od ukončení školení, mají účastníci nárok na bezplatné konzultace s ergoterapeutem společnosti Libella.

Podmínky kurzu

 • Odborný kurz navazuje na Seminář Principy zdravého sezení na vozíku, jehož předchozí absolvování je podmínkou k přihlášce.
 • Je určen pro min 4 (kurz se bude konat po naplnění této kapacity), max. 6 osob (možnost kombinovat z různých organizací, cena za kurz bude pak mezi organizace adekvátně rozdělena).
 • Předpokládaná časová náročnost je 2 dny (18 hodin včetně přestávek od 9:00 — 18:00 hod). Z důvodu vyšší organizační náročnosti (a nedostatečné velikosti ergolabu Libella) probíhá školení v námi určených prostorách v Centru Paraple v Praze Malešicích.
 • Výhodou tohoto modelu je proškolení pracovníků z více institucí v rámci jednoho školení. Cena se rozpočítává pro jednotlivé instituce.
 • Složení praktické odborné zkoušky — reálné zaměření dvou klientů na vozíku s různými diagnózami ve vlastní praxi, vypracování prezentace dvou případových studií dle zadání s následnou obhajobou před posuzovací komisí, která bude složena ze školitelů a odborného garanta kurzu — Absolvent musí kurz zakončit zkouškou nejpozději do 30-ti dnů od skončení kurzu.

Program kurzu

1. DEN — Teoretická část


2. DEN — Praktická část


3 hod
Teoretické znalosti pro diagnostiku a vyhodnocení příčin patologií sedu na vozíku a vytvoření korekce patologií pánve pomocí nastavitelného antidekubitního sedacího systému
1 hod
Oběd
1 hod
Možnosti individuálního nastavení korekce pánve na míru uživateli
1 hod
Proces vyšetření a zaměření sedu na vozíku s následným řešením patologie pánve pomocí systému Libella Seat Varia s využitím technologie měření tlaku — Pressure Mapping.
1 hod
Teoretické znalosti a možnosti aplikace nastavitelného antidekubitního sedacího systému Libella Seat Varia
30 min
Coffee break
1 hod
Praktické vyšetření a zaměření sedu na vozíku konkrétních klientů s vytvořením korekce patologií pánve pomocí antidekubitního sedacího systému Libella Seat Varia s využitím technologie měření tlaku — Pressure Mapping
3 hod
Praktické vyšetření a zaměření sedu na vozíku konkrétních klientů s vytvořením korekce patologií pánve pomocí antidekubitního sedacího systému Libella Seat Varia s využitím technologie měření tlaku — Pressure Mapping.
1 hod
Oběd
2 hod
Praktická část I. — vyhodnocení sedu na vozíku a samostatné zaměření klienta s diagnózou 1.
30 min
Coffee break
2 hod
Praktická část II. — vyhodnocení sedu na vozíku a samostatné zaměření klienta s diagnózou 2.
1 hod
Prezentace jednotlivých řešení sestav sedacího systému uchazečů kurzu a vyhodnocení kurzu

Kdo vás kurzem provede?

Školení bylo připravováno špičkami ve svém oboru v oblasti zdravého sezení na vozíku. Informace a zkušenosti, které v rámci školení poskytujeme jsou naším cenným know-how, nasbíraným za roky práce na hledání těch nejlepších principů a metod.

Libella Design

Bc. Veronika Liďáková

Vedoucí ergoterapeutka v pražském Libella Ergolabu, školitelka, autorka odborných textů

Zjistit více
Libella Design

Bc. Barbora Rusínová

Ergoterapeutka v pražském Libella Ergolabu, školitelka, autorka odborných textů

Zjistit více
Libella Design

Zdeňka Faltýnková

Odborná garantka kurzu a autorka odborných textů

Zjistit více

Pro hladký a pohodlný průběh celého kurzu zajistíme:

 • Příjemné prostředí prostor v Centru Paraple
 • Občerstvení po celé dva dny
 • Figuranty pro praktické ukázky zaměření sedáku a workshop
 • Preassure mapping Forsite SS XSENSOR pro praktické ukázky zaměření sedáku a workshop

Nezbytným vybavením pro samostatné zaměřování produktu Libella Seat Varia na vlastním pracovišti je set Libella Boxů, které si proškolená organizace zakoupí od spol. Libella design. Pro dostatečné možnosti zaměřování klientů doporučujeme zakoupit min. 3 sety Libella Boxů o různých rozměrech, které si organizace stanoví dle vlastní praxe nejběžnějších rozměrů sedáku jejích klientů.

Termín

Termín kurzu bude vypsán po naplnění minimální kapacity 4 účastníků. Maximální kapacita kurzu je 6 posluchačů.

Na nejbližším termínu je ještě volných 6 z 6 míst.

Pro nejnovější informace nás sledujte zde na webu, nebo se přihlašte k odběru newsletteru a mějte přehled o všech novinkách. ( Odebírat newsletter ).

Cena

Odborný kurz Korekce patologií pánve (1 účastník)

V ceně kurzu je pro jednoho účastníka zahrnuto:

 • Edukační materiál k přednášenému obsahu + Manuál použití Libella Seat Varia (1x pro každého účastníka kurzu)
 • Certifikát k odbornému kurzu vydaný spol. Libella design s.r.o. s neomezenou platností s podmínkou přeškolení 1x ročně
 • Následný odborný support po dobu 6 měsíců po absolvování kurzu
 • Občerstvení: coffee break a oběd po oba dva dny
Cena vč. DPH: 8 000 Kč
Libella box — Libella Seat Varia

Libella Box je organizér pro jednu velikost sedáku Libella Seat Varia o všech potřebných komponentech.

Obsah jednoho Libella boxu:

 • 2 x povlak (1x s uchem, 1x s kapsou),
 • 3 x karbonová deska typu C, F, G,
 • 48 x 3D díly různých tuhostí a konturací,
 • 48 x 3D inserty (16 x kolo, 16 x měsíc, 16 x náhradní díly pro odlehčení)
 • 4 x latex různých tlouštěk (5cm, 4cm, 3cm, 2cm)
 • 32 x latex inserty různých tlouštěk (5cm, 4cm, 3cm, 2cm)
 • 2 x návod k použití Libella Seat Varia
 • 2 x prací sáček

 • box se speciálními díly pro individuální úpravy sedáku

 

K nakoupeným setům dále každá organizace obdrží:

 • Libella Flash disk - s nahranými dokumenty potřebnými k zaměřování sedacího systému, Propagační materiály v PDF, Ceník v PDF
 • Tištěné propagační materiály produktů značky Libella (20 kusů od každého produktu)
 • Přístup do Informačního systému Libella pro zpracování dat ze zaměření a zápis objednávky
Cena vč. DPH: 25 000 Kč