Co jsou dekubity a proč se jim snažíme zabránit?

Zjednodušeně řečeno, dekubity/prosezeniny/proleženiny jsou rány na kůži nebo podkožní tkáni vyvolané dlouhodobým tlakem. V případě lidí na vozíku se jedná především o místa v oblasti sedacích partií a kostních výčnělků, ale také v oblasti zad - lopatek a obratlů. Vznik dekubitů ovlivňuje především zmíněný tlak, mechanické vlivy (střižné síly a tření), vlhkost, infekce, věk a hmotnost pacienta, ale také výživa, souběžná onemocnění, léky a další faktory.

Zdá se to jako banalita, vždyť kdo z nás si občas neodře kůži. Lidé s poraněním míchy však mají změněnou hojivost kůže a jsou náchylní k poranění měkkých tkání. Vzhledem k nemožnosti vnímat tlak a bolest v končetinách může velmi rychle dojít k otlaku kůže a následně vzniku dekubitu. A proto by měli vědět, že jde o skutečně závažný problém. Pokud se problém nezachytí včas, musí se následně často řešit chirurgickou cestou - plastikou, odstraněním nekrotické tkáně, někdy dokonce amputací dolní končetiny.

Dle informací WHO, každý rok na světě přibude mezi 250 tis a 500 tis. lidí s poraněním míchy, z toho 90 % z nich je následkem úrazu. Ze studie publikované v březnu 2020 na BMC Musculoskelet Disorders vyplývá, že 30-40 % lidí se spinální problematikou se léčí s dekubitem. Dekubity a komplikace s nimi spojené jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí lidí na vozíku.

Nejčastější místa vz

Nejčastější místa vzniku dekubitů

Střípek z historie

Dekubity nejsou nemocí 20. století, právě naopak. Věděli jste, že dožití pacientů se spinálním onemocněním bylo kvůli poruchám prokrvení a kožním infekcím až do začátku 2. světové války odhadováno pouze na dva až tři roky života?

K průlomu došlo až v roce 1944 díky britskému neurologovi Ludwigu Guttmannovi. Ten založil první spinální jednotku v britské Stoke Mandeville Hospital. Tam zavedl do běžné praxe pravidelné přetáčení pacientů se spinálním onemocněním, odlehčování otlaků a eliminaci vzniku infekce a dekubitů.

V Čechách se tématu prevence a léčby dekubitů dlouhodobě věnují odborná pracoviště a široká odborná veřejnost, zejména se specializací na spinální problematiku.

Ludwig Guttman, Nati

Ludwig Guttman, National Spinal Injury Centre in London, 1949

Prevence

Náklady na léčbu dekubitů jsou enormní a za nejúčinnější přístup je považována včasná prevence.
Jak na ni?

  • Mějte na paměti správné nastavení sedací jednotky vozíku i antidekubitního sedáku.
  • Měňte pravidelně během dne polohy a odlehčujte zatěžovaná místa.
  • Denně kontrolujte sedací partie, symetrii těla v sedu na vozíku i samotný sedák.
  • Pečlivě dbejte na osobní hygienu.
  • Zatěžovanou kůži ošetřujte ochranným krémem.

Vhodný preventivní přístup zamezí zdravotním problémům, které by v důsledku postihly nejen samotného uživatele vyřazením z každodenních činností a pracovních aktivit, ale zatížily intenzivní péčí a finančními náklady i jeho nejbližší okolí a sociální systém. Z důkladné prevence tak nakonec můžeme získat všichni.

Důležité kontakty:

Související články