Vývoj a testování Libella Seat Varia

30. 6. 2021

Finální podobě Libella Seat předcházel důkladný, téměř dvouletý, výzkum a vývoj i řada workshopů pod vedením Věry Kunhartové. Díky studentskému grantu v rámci doktorského studia na FUD UJEP získala možnost pustit se do hlubšího průzkumu stávajících pomůcek k sezení na vozíku. Společně se Zdenkou Faltýnkovou, specialistkou na zdravé sezení na vozíku, ergoterapeuty, fyzioterapeuty z Klinické zájmové skupiny fyzioterapeutů ČR i samotnými vozíčkáři měla možnost sběru detailních informací o nevýhodách stávajících sedáků, požadavcích na ideální produkt i vlastnostech a dostupnosti nových materiálů. Kvalitní informace z oblasti výrobních technologií, ergoterapie a fyzioterapie i zahraničního obchodu pak daly vzniknout Libella Seat, antidekubitnímu sedáku pro prevenci a urychlení léčby dekubitů.

Workshop s vozíčkáři

Workshop s vozíčkáři v CZEPA

Přesun na vozík s po

Přesun na vozík s pomocí ergoterapeutů

Věra Kunhartová si tak ověřila svou teorii, že designér v oblasti kompenzačních pomůcek se bez odborníků v dané oblasti a uživatelských zkušeností zkrátka neobejde. Že designér je vlastně takovým spojovníkem všech důležitých informací, které na základě vlastních zkušeností v designu poskládá do optimální podoby produktu a vtiskne mu originalitu a neotřelý vzhled.

Jak testování vypadalo?

Workshop se studenty

Workshop se studenty

Analýza požadavků na

Analýza požadavků na antidekubitní sedák

Související články