Jak Vám správný ergoterapeut dokáže ulevit od neustupujících bolestí

15. 4. 2023

Ergoterapeuti jsou zdravotničtí pracovníci, kteří se specializují na poskytování terapeutické pomoci lidem s postižením, aby mohli zlepšit své schopnosti a zvládnout běžné denní činnosti.

Zdeňka Faltýnková

ergoterapeutka, fyzioterapeutka, specialistka spinální problematiku v asociaci CZEPA

Zdeňka má více než čtyřicet let praxe v oboru ergoterapie a fyzioterapie. Proto má skvělé nápady na to, co na trhu chybí a co by potřebovala, aby mohla svým klientům skutečně pomoci. A tak vznikla i její myšlenka na vytvoření antidekubitního sedáku jako stavebnice, který by bylo možné nastavit a snadno přenastavit dle aktuálních potřeb — Libella Seat Varia, nebo na korekční zádovou opěrku Libella Backrest, která již brzy také spatří světlo světa.

Zdeňka je zakládající členkou Svazu paraplegiků (nyní CZEPA), zakladatelkou rehabilitačního programu v Centru Paraple, členkou výborů Unie fyzioterapeutů ČRČeské společnosti pro míšní léze. Externě se věnuje výuce studentů fyzioterapie a ergoterapie. Je autorkou publikací pro odbornou i laickou veřejnost a více než 20 scénářů s edukační tématikou pro osoby na vozíku a jejich okolí. Za celoživotní aktivity ve prospěch osob na vozíku a odbornou práci na poli fyzioterapie a ergoterapie obdržela Výroční cenu ministra zdravotnictví, cenu Křišťálový kamínek a Cenu za mimořádný přínos oboru ergoterapie v rámci evropského regionu.

Ergoterapeutky Zdeňk

Ergoterapeutky Zdeňka Faltýnková a Veronika Liďáková

Veronika Liďáková

ergoterapeutka, do srpna 2021 pracovala na spinální jednotce FN Motol jako vedoucí ergoterapeutka, nyní vedoucí Ergolabu Libella

Veronika má více než dvacet let praxe v oboru ergoterapie a intenzivní práce s vozíčkáři. U nás v Libelle je již druhým rokem hlavou Ergolabu a téměř každý náš zákazník (doslova) projde pod její kouzelnou rukou, aby se jeho sezení na vozíku proměnilo ve správné a zdravé.

Zkušenosti získávala jako ergoterapeutka Centra Paraple a následně jako vedoucí spinální ergoterapeutka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol. Výjimečně působí i jako soukromá terénní ergoterapeutka. Je členkou České asociace ergoterapeutů, Odborné společnosti terapie ruky a Klinické zájmové skupiny v rámci rehabilitace osob s míšní lézí v sekci ergoterapeutů. Působila i v rámci teoretické i praktické výuky studentů 1. a 2. LF UK a zaměstnanců FN Motol. Věnovala se výzkumům postavení horních končetin tetraplegiků s dopadem na funkční potenciál v rámci běžných denních činností a využití i vývoji běžných technologií osobami na vozíku pro ovládání okolního prostředí.

Ergoterapeuti pracují s lidmi všech věkových kategorií a s různými druhy postižení, jako jsou poruchy pohybového aparátu, smyslových orgánů, kognitivních a komunikačních funkcí.

Barbora Rusínová

vedoucí úseku ergoterapie Centra Paraple, ergoterapeutka v Ergolabu Libella

Bára se v bakalářské práci zabývala tématem výběru vhodného vozíku pro tetraplegiky a správnou posturou sedu. Hluboký zájem o tuto problematiku ji dovedl k ergoterapii v Centru Paraple, kde nejprve vypomáhala brigádně a postupně se vypracovala na vedoucí celého úseku, kde působí už druhým rokem. Jsme moc rádi, že máme v týmu další zkušenou ergoterapeutku, která dokáže proměnit Váš sed k nepoznání.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala STEPS - certifikovaný kurz Principy správného sezení a mobility ve vozíku. Je členkou České lékařské společnosti, České společnosti pro míšní lézeČeské asociace ergoterapeutů.

Tváře našich ergoterapeutek již jistě znáte například ze zaměřování sedáku Libella Seat Varia či prezentace produktů Libella design. A tím pádem také víte, že jejich energie a láska k jejich profesi je nepopsatelná. Není to pro ně "jen" o práci, ale spíše o jejich poslání. A my jim za jejich laskavost a píli děkujeme.


I Vy byste se rádi stali členem týmu našich ergoterapeutek? Neváhejte a kontaktujte nás. Dobrých lidí není nikdy dost.

Související články