Případová studie: Antidekubitní sedák na míru Libella Seat Varia pomáhá paralympionikovi Miroslavu Novotnému

25. 4. 2022

Miroslav Novotný je sledge hokejista, člen Českého svazu ledního hokeje, hráč HC Sparta Praha Sledge hokej, reprezentant České republiky v parahokeji, účastník letošní paralympiády v Číně a vozíčkář. Na doporučení svého fyzioterapeuta se obrátil na Libella design. Proč?

Kvůli zdravotním problémům, které mu dlouhodobě bránily ve sportovních aktivitách a znesnadňovaly i běžný život. Jeho asymetrická postura sedu a zvýšený tlak na pravý sedací hrbol vedly s největší pravděpodobností k opakovaném vzniku zánětlivých ložisek v uvedených místech. Protože se pan Novotný chtěl věnovat sportu, který má rád, naplno, zarezervoval si přes webové stránky termín zaměření v pražském Ergolabu a navštívil nás.

Sed na původním sedá

Sed na původním sedáku - tyrkysová čára ukazuje výraznou asymetrii postury. Výsledky měření pressure mappingem na původním sedáku - červená barva ukazuje místa, která je třeba odlehčit.

Při první návštěvě zrevidovala ergoterapeutka Bára Rusínová za pomoci pressure mappingu a odborného vyšetření sedu posturu, funkčnost stávajícího sedáku a rozložení tlaku v sedu. Kvůli oboustranné amputaci dolních končetin pod kolenem a v oblasti kyčle vykazovala jeho postura lehké asymetrie. Stávající pěnový sedák celkově nevyhovoval. Byl neprodyšný, protržený právě v oblasti pravého sedacího hrbolu, kde i tlaková mapa (pressure mapping) ukázala největší zatížení, a neumožňoval odlehčení exponovaných částí těla.

Starý nevyhovující s

Starý nevyhovující sedák

Na základě výsledků vyšetření sestavila ergoterapeutka Bára během první návštěvy testovací verzi Libella Seat Varia tak, aby vyrovnávala tlak v místech největšího zatížení a korigovala posturu sedu. Tuto verzi si pan Novotný odvezl s sebou domů, kdy ji přibližně týden testoval v domácím i sportovním prostředím. Díky tomu měl dostatek času zjistit, zda mu aktuální nastavení vyhovuje a neomezuje ho případně nějakým způsobem v soběstačnosti. Při další návštěvě pak Bára na základě zpětné vazby z testování udělala několik menších úprav a předala na testování upravenou verzi. Právě zpětnou vazbou a postupnými úpravami testovacích verzí lze docílit skutečně individuálního nastavení sedáku, které klientovi prospívá a zlepšuje jeho fungování na vozíku.

Druhá testovací verze sedáku se ukázala jako plně vyhovující. Panu Novotnému byl následně předán kompletní sedák, jehož součástí je pevná karbonová deska s výřezy v oblasti sedacích hrbolů pro jejich dostatečné odlehčení, 3D tištěné díly včetně individuálně navržených částí pro dostatečnou korekci postury, prodyšná antidekubitní latexová vrstva a potah s uchem v barvě dle výběru. Báře se vhodně zkombinovanými komponenty podařilo odlehčit zatížený sedací hrbol, který byl s největší pravděpodobností zdrojem zdravotních komplikací a srovnat lehkou asymetrii v podobě šikmé pánve. Pan Novotný ocenil především možnost korekce postury sedu, nízkou váhu sedáku i jeho prodyšnost, která zabraňuje zapaření.

Individuální nastave

Individuální nastavení antidekubitního sedáku Libella Seat Varia. Detailní rozpad jednotlivých vrstev Libella Seat Varia.

Kontrola symetrie se

Kontrola symetrie sedu na novém sedáku Libella Seat Varia

Sed na Libella Seat

Sed na Libella Seat Varia - tyrkysová čára ukazuje zmírnění asymetrie postury. Výsledky měření pressure mappingem na novém sedáku Libella Seat Varia - bez červených, přetížených, míst.

Vhodně nastavený sedák funguje jako prevence vzniku zdravotních komplikací, a tak se pan Novotný dnes může bez omezení naplno věnovat běžným denním aktivitám i sportu, který je pro něj tak důležitý. Úleva, kterou mu sedák poskytl, se promítla do vyšší kvality jeho života a ovlivnila i úroveň jeho sportovních výkonu na ledě.

Související články