Případová studie: Komplikované korekce sedu? I to umí sedák pro vozíčkáře Libella Seat Varia!

22. 6. 2022

Paní Michaela Macnerová žije od narození s vývojovou vadou vzniklou po meningomyelokéle. Kvůli kompletnímu ochrnutí od hrudní páteře směrem k nohám a dalšímu růstu těla v průběhu života u ní došlo k velké asymetrii pánve, jejímu sešikmení a rotaci s posunem dozadu (anteverzi). Skolióza páteře a její rotace zapříčinily i atypické postavení sedacích hrbolů. Dolní končetiny mají ve stehnech odlišnou délku, jsou vedeny od sebe (abdukce) a pravá dolní končetina padá do boku (zevní rotace), přičemž kotníky neumožňují oporu nohou o plosky. Situaci znepříjemňuje i spasticita dolních končetin, která je nekontrolovaně natahuje a jejich tuhnutí ovlivňuje už tak komplikovanou posturu na vozíku.

Proto se paní Macnerová obrátila s velkou nadějí na Libella design, abychom se pomocí sedáku Libella Seat Varia pokusili její problémy zmírnit.

Dosud používala plástvový sedák, který kvůli nulové korekci a nedostatečné antidekubitní ochraně snižoval její toleranci sedu. Klientka ho navíc musela do vozíku vkládat opačně, protože ve správné pozici jí sesednutý sedák způsoboval ještě větší bolest. Protože měl její vozík také příliš vysokou zádovou opěrku, byla doporučena pevná opěrka s oporou na pravé straně.

Sed na původním sedá

Sed na původním sedáku – tyrkysová čára naznačuje vybočení páteře a pánve. Výsledky pressure mappingu na původním sedáku – žlutá a oranžová barva indikuje přetížení, které je třeba odlehčit.

Po domluvě s klientkou se ergoterapeutka Veronika Liďáková rozhodla při prvním zaměření pro co největší korekci i za cenu možného diskomfortu během testování Libella Seat Varia.

Z důvodu ztráty citlivosti pod místem léze a rizika dekubitů zvolila pro testovací sestavu především 3D tištěné díly s nízkou tuhostí, aby zajistila měkčí podporu pánve. V přední části sestavy použila nejvyšší konturaci dílů, pro vedení dolních končetin k sobě zvolila rovné boční a střední díly, vysokou konturací pravé zadní části zmírnila postavení šikmé pánve a na pravé straně použila díl pro korekci rotace. Tlak na pressure mappingu ukazoval nejvyšší zatížení vpravo uprostřed sedáku ve větší ploše (asymetrie pánve s atypickým posunem sedacího hrbolu vpravo). Proto navrhla individuální díl na míru s otvorem v místě tlaku. Horní latexová vrstva ve standardní výšce 5 cm a latexové inserty na pravé straně pak byly zvoleny za účelem dalšího odlehčení.

Sestavení 3D tištěné

Sestavení 3D tištěné vrstvy z individuálně navržených dílů.

Takto nastavený sedák si paní Macnerová odvezla domů na testování. I přes velký diskomfort a bolesti v první fázi testování však byla z jeho účinků nadšená. Ztuhlé a zkrácené svaly trupu a pánve uvyklé na určité postavení se natahovaly, páteř se napřimovala a měnila se stabilita celého těla i pozice jednotlivých orgánů. Odměnou však byly pozitivní viditelné změny postury, které potvrdila sama fyzioterapeutka klientky, zlepšení dýchání i srdeční činnosti, úleva od spasmů, eliminace otlaků i blokací páteře a vyšší kvalita života.

Při první kontrole zvolila ergoterapeutka nový tvar karbonové platformy – v přední části je tvarována tak, aby bylo dosaženo rozdílné délky podpory pro každou dolní končetinu zvlášť. Protože klientce nevyhovoval kvůli posouvání na vozíku a pozici područek rozměr testovacího sedáku, připravili jsme i atypický rozměr, aby vše sedělo tak, jak má.

Individuální nastave

Individuální nastavení antidekubitního sedáku Libella Seat Varia. Detailní rozpad jednotlivých vrstev Libella Seat Varia.

Upravený sed na Libe

Upravený sed na Libella Seat Varia – tyrkysová čára naznačuje zmenšení vybočení páteře a pánve. Výsledky pressure mappingu na Libella Seat Varia ukazují vyrovnání tlaku bez přetížených míst.

S takto upraveným sedákem odjela paní Macnerová na další kolo testování. Vzhledem k plné spokojenosti klientky už na této verzi nebylo nutné cokoliv měnit. Paní Macnerová zatím nenaplnila doporučení na úpravu zádové opěrky, ale i částečná korekce sedu za pomoci Libella Seat Varia jí přinesla do života mnoho změn a bez sedáku si už neumí život na vozíku představit.

Související články